Публикация

Изготвен е национален стандарт по клинична хомеопатия

Приетият в Турция национален стандарт по хомеопатия копира българския модел


Подготвен е документ, касаещ консенсус и национален стандарт по клинична хомеопатия, който след одобрение ще бъде внесен в МЗ.

 Това обяви д-р Петко Загорчев, председател на Българската медицинска хомеопатична организация при откриването на XV Национална конференция по клинична хомеопатия, която се провежда от 27 до 29 май 2016г. в Несебър. Събитието уважиха представители на академичната общност, на парламента, на съсловни и пациентски организации.


Преди 20 години в България хомеопатията беше непозната както за лекарите, така и за пациентите. А днес вече имаме утвърдена и доказала се хомеопатична школа, подчерта д-р Драгомир Грудев, директор на Лаборатории Боарон. Ярко доказателство за това е фактът, че  националният стандарт по клинична хомеопатия на Турция изцяло копира българския модел.

Българската асоциация по хомеопатия датира от 1991 година и има над 1200 членове.

Д-Р Райна Томова Томова, управител на европейската школа по клинична хомеопатия припомни важното, а именно: няма конвенционала и неконвенционална медицина , има само една изкуство – изкуството да лекува и, колкото повече методики владееш, толкова по-полезен ще бъдеш на пациента.

 Темата на научния форум е“Хомеопатия при хронична и често рецидивираща патология. Хомеопатия и травматология“.

Научната част на 15-та национална конференция по клинична хомеопатия стартира с авторското изследване на д-р Мариан Иванов от МЦ „Фитолек“ на тема „Техника на подбор на хомеопатични лекарства при често рецидивиращи и хронични патологии“.

Част от презентациите от форума ще бъдат включени в Модула за продължаващо обучение, който БЛС стартира заедно платформата за здраве КредоУеб. Достъпът до обучителните материали става чрез регистрация на лекарите в системата credoweb.bg.

 

 

Акушерство и гинекология Алтернативна медицина Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Хомеопатия Хомеопатия клинична хомеопатия травматология д-р Петко Загорчев д-р Райна Томова национална конференция по клинична хомеопатия Боарон д-р Мариан Иванов Фитолек рецидивираща патология

Коментари