Публикация

ПРОЕКТ ОТНОСНО ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

Грипът е остро вирусно инфекциозно заболяване, което се характеризира с изразена интоксикация – висока температура, главоболие, силни мускулни болки и катарално възпаление на горните дихателни пътища.


Галев А., дм,  НПЦВЕХ, ВМА , София

Цел на настоящата публикация е да запознае читателите с инициативата на лекарски и пациентски организации за увеличаване на ваксиналното покритие против грип сред медицински специалисти в Република България. Разгледана е мащабността на кампанията и ангажираните в нея организации,  национални телевизии,  национални радиа, сайтове и печатни медии. Обсъдени са различни позиции, по отношение на етичния (морален) и правен (легален) аспект на проблема. Направени са изводи, че такава кампания трябва да е целогодишна и особено активна през месеците септември-октомври.

Целият материал може да прочетете тук

PROJECT ON RAISING AWARENESS OF INFLUENZA VACCINATION AMONG HEALTH CARE WORKERS  IN BULGARIA

Galev А. Scientific Center for applied military epidemiology and hygiene, Military Medical Academy, Sofia


The purpose of this publication is to acquaint readers with the initiative of medical and patient organizations to increase vaccination coverage against infl uenza among  health care workers in Bulgaria.We examine the large scale of the campaign and the organizations, national TV, national radio stations, websites and print media involved in it. We discuss different positions with respect to the ethical (moral) and legal aspect of the problem. The conclusions are that such a campaign should be active all year round and especially during the months of September-October.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари

С ваксина срещу грип болен 7 дни, без ваксина една седмица. Ако ваксините си вършеха работата нямаше да има толкова болни деца по детските градини. Едно като се разболее и всички хващат.