Публикация

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАННАТА ДИАГНОЗА НА ПРЕЕКЛАМПСИЯ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Цел: Целта на нашия обзор е да обобщи данните от литературата по отношение на възможностите за ранна диагноза и профилактика на социално значимото заболяване - прееклампсия.


Прееклампсията е свързано с бременността състояние, което засяга 3-10% от всички бременности. Характеризира се с артериална хипертония и протеинурия след 20 г.с. и различна по степен органна дисфункция. Поради това, че е водеща причина за майчина и перинатална заболеваемост и  смъртност, ранното диагностициране и своевременното лечение е важен момент при профилактиката на прееклампсия. Скрининговите методи са в основата на откриването на рисковите групи бременни. Съществуват ранен и късен скрининг за прееклампсия, които включват определени биофизикални, биохимични и анамнестични данни, идентифициращи бременните с повишен риск. Това от своя страна осигурява навременна профилактика с ацетилсалицилова киселина и редовно мониториране и лечение на евентуални усложнения.


Прикачени файлове

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАННАТА ДИАГНОЗА НА ПРЕЕКЛАМПСИЯ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Коментари