Публикация

1 Юни - Световен ден за закрила на детето

Честит празник на всички деца!


Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена в Женевската декларация за правата на децатаот 1924 г. Човечеството трябва да даде на детето всичко, което има най-добро, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра:

 1. Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.

2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да бъдат подпомогнати и прибрани.

3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.

4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко изкористяване.

5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя."

 

Тази декларация е началото на дейността по закрилата на децата. България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата на 13 Април 1925 г. За първи път Денят на детето се чества официално през 1950 г. в петдесет и една държави по света. 

" }-->

Коментари