Публикация

САМОУБИЙСТВА И ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Самоубийството е комплексен проблем, за който няма една единствена причина или един единствен аргумент.


Маринов И, ВМА, Център по военна психология и психопрофилактика


 В световен мащаб самоубийствата са сред трите водещи причини за смърт при хората между 15 – 44 годишна възраст. Голямото мнозинство от хората, които имат психично заболяване не умират от суицид. Въпреки това, от тези,които умират от самоубийство от 65% до 90% имат диагностицирано психично разстройство. Хората, които умират от самоубийство са често недиагностицирани, приемат лекарства или са с нелекувана депресия. Настоящото проучване изследва  връзката между специфични психични разстройства  / депресия, злоупотреба със психоактивни вещества, шизофрения и личностови разстройства/ и самоубийствата като се предлагат и подходи за превенция на този обществено значим проблем.

Целият материал може да прочетете тук

SUICIDES AND MENTAL DISORDERS

Marinov I., Centre for mental health and prevention- MMA, Sofia


Worldwide, suicide is among the tree leading causes of death among people aged 15 to 44.The great majority of people who experience a mental illness do not die by suicide. However, of those who die from suicide, about 65% to 90% have a diagnosable mental disorder. People who die by suicide are frequently experiencing undiagnosed, undertreated, or untreated depression. This research explore the link between specific mental disorders and suicides as it suggests new approaches for prevention of this socially significant problem.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари