Публикация

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ , МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРОПОНИН

КЛЮЧОВИ ДУМИ: АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ, МСБ, ИМИ, ТРОПОНИН


РЕЗЮМЕ

Мозъчно-съдовата болест е клиничен синдром, който включва остри и хронични нарушения на мозъчното кръвообращение и е част от заболяванията на сърдечносъдовата система.Острите нарушения биват исхемичен мозъчен инсулт, хеморагичен мозъчен инсулт, преходно нарушение на мозъчното кръвообращение и миокарден инфаркт.Основният рисков фактор, който има пряка връзка с развитието и прогресията им е артериалната хипертония. Повишаването на артериалното налягане е в пряка корелация с  честота и разпространението на МСБ и ССЗ.


" }-->

Прикачени файлове

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ , МОЗЪЧНО-СЪ...

Коментари