Публикация

Още чакаме обещаното повишение на заплатите

Пет месеца безрезултатно очаквахме изпълнението на обещанията за повишаване на заплатите ни, но те са увеличени само в част от ЦСМП от 6 до 10%, а в почти всички 34 спешни отделения и в ЦСМП София получихме старите си заплати


Декларация на спешните медици

От УС на НАРСМП относно здравната политика на МЗ в областта на спешната медицина през последния месец

 Спешните медици от извънболничната и болничната спешна помощ се присъединяваме към недоволството   на спешните медици от УМБАЛСМ Пирогов. От един месец промените в спешната помощ бяха стопирани, а дадените обещания за увеличаване на заплатите ни не бяха спазени. Нормативният хаос в здравеопазването увеличи натиска върху структурите на спешна помощ и ние работим в условия на нарастваща агресия и хаос, без триажни протоколи и правила и със старите  работни заплати.

В средата на м. април са приети нормативни актове, които практически обезсмислят новия медицински стандарт по спешна медицина. В методиката за финансиране на дейности от МЗ не е предвидено финансиране на структурите, предвидени по новия стандарт. Пет  месеца няма никакви опити за достигане на каквито и да било изисквания за дейността  ни, заложени по стандарта за спешна медицина. Преди да са въведени ясни критерии за спешност чрез триажните протоколи, с решение на МЗ  се вменява на извънболничната и болничната спешност сключване на договори с ОПЛ за денонощно обслужване на населението.

Пет месеца безрезултатно очаквахме изпълнението на обещанията за повишаване на заплатите ни, но те са увеличени само в част от ЦСМП  от 6 до 10%, а в почти всички 34 спешни отделения  и в ЦСМП София получихме старите си заплати. Посочените средногодишни разходи на лечебните заведения за лекари и медицински специалисти се достигат за сметка на многото часове извънреден труд, които полагаме, а не чрез реално увеличаване и остойностяване на труда ни.

Настояваме МЗ да ни информира в конкретни срокове кога  ще започне прилагането на стандарта по спешна медицина и кога и с колко ще се повишат реално заплатите ни. През м. юни организираме Трета Национална среща на спешните медици в гр. Пловдив,  на която работещите  от ЦСМП и спешни болнични отделения ще задават въпроси към законодателната и изпълнителната власт и ще търсят съдействие от синдикати и съсловни организации за ускоряване на промените, планирани  по Концепцията за развитие на спешната помощ 2014-2020г. и визирани в стандарта по спешна медицина.

31.05.2016г.                                     Председател на НАРСМП

Д-р Д. Кателиева 

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика декларация д-р Десислава Кателиева НАРСП Национална асоциация на работещите в спешна помощ

Коментари