Още чакаме обещаното повишение на заплатите
Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ
Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ
Организация
Още чакаме обещаното повишение на заплатите

Още чакаме обещаното повишение на заплатите

Пет месеца безрезултатно очаквахме изпълнението на обещанията за повишаване на заплатите ни, но те са увеличени само в част от ЦСМП от 6 до 10%, а в почти всички 34 спешни отделения и в ЦСМП София получихме старите си заплати

Декларация на спешните медици

От УС на НАРСМП относно здравната политика на МЗ в областта на спешната медицина през последния месец

 Спешните медици от извънболничната и болничната спешна помощ се присъединяваме към недоволството   на спешните медици от УМБАЛСМ Пирогов. От един месец промените в спешната помощ бяха стопирани, а дадените обещания за увеличаване на заплатите ни не бяха спазени. Нормативният хаос в здравеопазването увеличи натиска върху структурите на спешна помощ и ние работим в условия на нарастваща агресия и хаос, без триажни протоколи и правила и със старите  работни заплати.

В средата на м. април са приети нормативни актове, които практически обезсмислят новия медицински стандарт по спешна медицина. В методиката за финансиране на дейности от МЗ не е предвидено финансиране на структурите, предвидени по новия стандарт. Пет  месеца няма никакви опити за достигане на каквито и да било изисквания за дейността  ни, заложени по стандарта за спешна медицина. Преди да са въведени ясни критерии за спешност чрез триажните протоколи, с решение на МЗ  се вменява на извънболничната и болничната спешност сключване на договори с ОПЛ за денонощно обслужване на населението.

Пет месеца безрезултатно очаквахме изпълнението на обещанията за повишаване на заплатите ни, но те са увеличени само в част от ЦСМП  от 6 до 10%, а в почти всички 34 спешни отделения  и в ЦСМП София получихме старите си заплати. Посочените средногодишни разходи на лечебните заведения за лекари и медицински специалисти се достигат за сметка на многото часове извънреден труд, които полагаме, а не чрез реално увеличаване и остойностяване на труда ни.

Настояваме МЗ да ни информира в конкретни срокове кога  ще започне прилагането на стандарта по спешна медицина и кога и с колко ще се повишат реално заплатите ни. През м. юни организираме Трета Национална среща на спешните медици в гр. Пловдив,  на която работещите  от ЦСМП и спешни болнични отделения ще задават въпроси към законодателната и изпълнителната власт и ще търсят съдействие от синдикати и съсловни организации за ускоряване на промените, планирани  по Концепцията за развитие на спешната помощ 2014-2020г. и визирани в стандарта по спешна медицина.

31.05.2016г.                                     Председател на НАРСМП

Д-р Д. Кателиева 

Мнения