Публикация

Семинар на тема „Surf Safe и опасностите в интернет“

Follow-up: cлед участието в проекта „Surf Safe” в Унгария българската група с лидер Божидар Василев организира семинар за учениците от град Банкя.


След връщането им в България, участниците в проекта „Surf Safe” с координатор EgyüttHatóEgyesület организираха еднодневен семинар в град Банкя. С това обучение младежите успяха да предадат част от знанията и идеите, които придобиха по време на проекта в Унгария.


С тази „последваща“ обмена активност (follow-up) младите хора искаха да събудят интереса на връстниците си към опасностите на он-лайн комуникацията и да им разкажат за възможностите на програма Erasmus+.


В семинара взеха участие 25 ученици от Банкя на възраст от 11 до 17 години. Противно на очакванията, че темата няма да представлява голям интерес за по-малките от тях, те се оказаха най-дейни и с най-много идеи! Семинарът започна с кратко обяснение какво е Erasmus+ и как може да се участва в подобни проекти.

Участниците в унгарския обмен разказаха на своята публика за проекта „Surf Safe” и споделиха своите впечатления и приятни спомени. Разказаха им какво е усещането да си част от проект заедно с други младежи от Румъния, Словакия, Чехия, Полша и Унгария и какво е това интеркултурно обучение и комуникация.

След това Божидар, Никола, Александра и другите „опитни“ участници запознаха момичетата и момчетата в залата с някои от най-често срещаните измами в интернет. Оказа се, че въпреки възрастта си, някои от участниците вече се бяха сблъсквали лично с подобни измами. Заедно с тях обсъдиха различни начини, чрез които дадена измама може да бъде разпозната и как трябва да се реагира, ако станем жертва на интернет измама. През цялото време децата показваха своя интерес и задаваха много въпроси по темата. След основната презентация всички участници повториха някои от упражненията в Унгария.

Разделени на три групи, всяка от групите имаше за задача да избере някоя от обсъдените измами, която им е направила най-голямо впечатление, и да я представи по иновативен начин пред останалите, показвайки възможните негативни последствия. Иновативният начин, с които групите избраха да представят измамите, беше под формата на театрален етюд. Изиграването на етюдите не се оказа проблем за тях, а резултатите бяха впечатляващи. Всяка група се радваше на бурните аплодисменти на „публиката“.

Чрез семинара младежите от Банкя научиха какви рискове и опасности съществуват онлайн. Как е възможно да се случи някоя измама - кражба на самоличност, фалшиви приятелства посегателства над личния живот и личната информация. На семинара се дискутираха въпросите как социалните медии влияят на живота ни, как можем да се пристрастим. По време на семинара участниците научиха как да използват интернет по-съзнателно, по-предпазливо и по-отговорно.

" }-->

Коментари