Публикация

Антидепресантите могат да предизвикат личностни промени


Лечението на депресията с медикаменти може да предизвика промени в личността, въпреки облекчаването на симптомите.

В статия, публикувана в декемврийското издание на  Американската медицинска асоциация, се посочва, че рискът от депресия се свързва с две личностни особености – невротичност и екстраверсия.

Невротиците са склонни към негативни емоции и емоционална нестабилност, докато екставерсията се проявява не само с отвореност към обществото, но и със склонност към доминиране и стремеж към постигане на позитивни емоции.
И двете характеристики се свързват със серотонина в мозъка, към който са насочени антидепресантите.

Учени от щата Илинойс изследвали ефекта на един от тези инхибитори на серотонина  върху пациенти с тежка депресия. След такова лечение болните почувствали облекчение от симптомите на депресия,  невротичността им намаляла значително, но се повишила екстраверсията.

Това дава основание за допускането, че биохимичните свойства на инхибиторите директно  могат да предизвикват истински личностни промени.

Коментари