Публикация

ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪК – РАЗМЕРЪТ ИМ СЕ ОКАЗВА ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЕН НА ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ

Освен деликатес на трапезата пъдпъдъчите яйца се оказват и със значителни хранителни и биохимични характеристики, с които превъзхождат останалите яйца от птици.


Галев А. , Правова Р. - НПЦВЕХ - ВМА София

Всекидневна нужда на организма е  набавянето на хранителни вещества, били те минерали, витамини или белтъци. С начина на хранене са пряко свързани възникването на някои заболявания или съответно неговото предотвратяване. Затова и все повече хора започват да проявяват интерес към идеята за здравословен начин на живот, лишен от прием на медикаменти с различен брой странични ефекти. Още азиатските народи преди стотици години са преоткривали и прилагали лечебните качества на пъдпъдъчите яйца. Размерът им се оказва обратнопропорционален на ползите от тях. Използват се за лечение на редица често срещащи се заболявания -анемии, понижен имунитет, диабет, гастрит и язва, импотентност, астма, някои инфекции и много други.  В настоящия материал правим кратък обзор на ползите от пъдпъдъчите яйца.

Целият материал може да прочетете тук

QUAIL’S EGGS – SIZE RELATES INVERSELY TO THЕ BENEFITS

Galev A., R.Pravova SCMEH-MMA Sofia

The nutrient’s provision – minerals, vitamins and proteins - is the body every day (daily) requirement. The diet is directly related with the occurrence of some disease as well as their prevention. Therefore more people start to show interest to the idea of healthy lifestyle, deprived of medication with its number of side effects. Hundreds years ago the Asian people rediscoverd and applied the healing properties of the quail’s eggs. Their size turned out to be inversely related to the benefi ts. They are used in treatment of a number of common diseases, such as anemia, immunodefi ciency, diabetes, gastritis, ulcers, infections diseases. We provide to your attention a short overview about quail’s eggs usage benefits.

To read the entire article, click here

Коментари