Публикация

Как климатичните промени влияят на психиката


Климатичните промени на Земята ще се отразят негативно върху психичното здраве на хората. Това твърдят експертите от Института по психиатрия на лондонския Кингс колидж.

Според техните прогнози, стихийните бедствия като наводнения, суша, циклони ще увеличат случаите на посттравматичен стрес, депресии и всички свързани с тези състояния заболявания.

Очаква се нарастване на броя на смъртните случаи при вече диагностицирани психично болни – повишаването на температурите е фактор за увеличаване на самоубийствата и злоупотребата с  психотропни вещества.

Според изследователите епидемиите от инфекциозни болести също ще допринесат за растящ стрес и  прекомерна тревожност.

Принудителната заради наводнения и природни бедствия миграция на големи маси хора ще бъде мощен негативен фактор за психическото им състояние.

Експертите алармират още, че ускорената урбанизация от последните години е риск за развитие на шизофрения при здрави хора в развитите страни.

Психическото здраве на всеки  и в момента е подложено на изпитание от излизащата информация за предизвиканото от човешката дейност влошаване на екологичното състояние, твърдят учените.

Коментари