Публикация

Центърът за кариерно развитие организира среща

Тя ще се проведе в МУ-Плевен и е за студенти с потребители на кадри


На 2-ри юни от 14 ч. в зала "Амброаз Паре", ще се проведе среща на студенти, завършващи тази година обучението си по специалностите:  Медицина, Медицинска сестра, МРЕТ, Медицински лаборант и Рентгенов лаборант. Срещата е с потребители на кадри и се организира от Центъра за кариерно развитие на МУ-Плевен.


Коментари