Публикация

Научно-практически семинар за лекари и пациенти с диабет се проведе в МУ-Варна

Темата на конференцията се стреми да покрие всички въпроси, свързани с лечението, профилактиката и домашната рехабилитация при диабетна полиневропатияКатедрата по неврология и невронауки при Медицински университет – Варна бе домакин на научно-практически семинар за лекари и пациенти, страдащи от диабет. Събитието, чиято тема бе "Диабет и нервна система – различен поглед", се организира съместно с Военномедицинска академия – София, Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски" и Национална спортна академия – София.Темата на конференцията се стреми да покрие всички въпроси, свързани с лечението, профилактиката и домашната рехабилитация при диабетна полиневропатия. В рамките на форума общопрактикуващи лекари и пациенти с диабет преминаха обучение, свързано с рисковите фактори, начина на живот и двигателната активност при болни с неврологични усложнения.
Модератор на събитието бе акад. проф. д-р Екатерина Титянова – ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната система", ВМА – София и на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве" в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски". Доц. д-р Силва Андонова – ръководител на Втора клиника по нервни болести в УМБАЛ „Св. Марина" и преподавател в катедрата по „Неврология и невронауки" бе главен лектор и организатор от страна на домакините от МУ-Варна. Сред обучаващите бяха още доц. Даниела Любенова – заместник декан и ръководител на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация" в НСА „В. Левски" – София и д-р Павлина Николова - продуктов мениджър „Ендокринология и неврология", Вьорваг Фарма – България.
По време на обучението с пациенти бе демонстрирана немедикаментозна програма за рехабилитация в домашни условия. Тя включва много упражнения и е част от комплексния терапевтичен подход при лечението и профилактиката при диабетна полиневропатия.


„Това е уникално по рода си събитие, тъй като за първи път се обръща такова внимание върху самите пациенти и тяхното обучение. За да имаме успех и да постигнем добри резултати е необходимо именно такъв вид обучение, насочено към пострадалите и техните близки." – коментира доц. Силва Андонова и сподели, че се планира второ събитие, посветено на обучението на пациенти, преживели остър инсулт.


" }-->

Коментари