Публикация

Лятно училище по офталмология започна в МУ-Варна

5 –дневен курс с международно участие „Иновационни технологии за ин виво възстановяване на роговица и методи за мониториране и проследяване"


На 30 май 2016 в аудитория 816 на Факултета по фармация бе дадено началото на 5 –дневен курс с международно участие „Иновационни технологии за ин виво възстановяване на роговица и методи за мониториране и проследяване". Събитието е в рамките на европейската програма COST Action BM 1302, Joining Forces in Corneal Regeneration Research /19 ноември 2013 г. - 18 ноември 2017 г./, по която партньор е и Медицински университет – Варна.

Основен организатор на събитието е проф. д-р Христина Групчева, д.м.н. – заместник ректор по иновации и транслационна медицина в МУ-Варна и световно признат специалист в областта на офталмологията.
В лятното училище ще се обучават 15 специалисти от България, Германия, Великобритания, Италия, Белгия, Нидерлания, Финландия и Норвегия, занимаващи се с регенерация на роговицата. Разнообразната им програма включва както лекции и практически упражнения в университетските и клинични бази на Медицински университет – Варна, така и наситена културна програма и много забавления.Освен проф. Групчева, сред лекторите се открояват проф. Антон Тончев – ръководител на  Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, д-р Цветан Попов от Катедрата по медицинска генетика, проф. Бистра Галунска - Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, доц. Петър Генев - Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, както и Чарлз Ченг-Хунг Чу – доктор по биомедицинско инженерство в Aeon Astron Europe – високотехнологична международна компания, занимаваща се с изследвания, производство и  маркетинг  на  биоматериали и медицински изделия за регенеративна медицина в областта на офталмологията. В програмата на лятното училище са предвидени и онлайн лекции на д-р Андрю Хопкинсън от Университета в Нотингам и д-р Рикардо Говея от Университета в Нюкасъл, Великобритания.


„Надявам се, че това събитие ще разшири и насърчи генерирането на иновативни идеи за реализиране на мултидисциплинарни съвместни проекти между Медицински университет - Варна и вашите университети. Пожелавам ви ползотворна работа и приятен престой във Варна." – подчерта в поздравителния си адрес ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов.

Програмата COST Action BM 1302, Joining Forces in Corneal Regeneration Research съчетава научни, клинични и промишлени знания в областта на регенерацията на роговицата. Той свързва изследователи в областта на биоматериалите, манипулации със стволови клетки, тъканното инженерство, офталмологията и имунологията. Това планирано сътрудничество не само ще доведе до създаването на уникална европейска база от знания, която ще даде тласък на развитието на биоразградими изкуствени роговици от етапа на фундаменталните научни изследвания до клинично приложение, но също така ще осигури основата за формиране на ново поколение специалисти, които се интересуват от регенеративната медицина, особено в офталмологията.


Коментари