Публикация

Световно признат специалист по обществено здраве провежда обучителен курс в МУ-Варна

Курсът се провежда в Докторантското училище на МУ-Варна и продължава до 9 юни 2016 г.


На 31 май 2016 г. в Медицински университет – Варна стартира осемдневен обучителен курс на тема "Качествени методи в научно-изследователската работа", съобразен с потребностите на академичния състав, докторанти и студенти. Събитието е в рамките на богатата програма, посветена на 15-годишния юбилей на Факултета по обществено здравеопазване.


Курсът се води от проф. Сюзън Рифкин - световно признат специалист в областта на общественото здраве и проектния мениджмънт, консултант на Световната здравна организация, Световната банка, Европейския съюз и УНИЦЕФ.и приятел на Факултета по обществено здравеопазване.

Обучението е фокусирано върху най-новите тенденции  в изследванията в сферата на здравеопазването, насочени към удовлетвореността на потребителите на здравни услуги. Целта е да се повиши сензитивността на лекари и здравни професионалисти към "гласа  на пациентите" и да се отворят врати към "пациент - центрирани" грижи и проучвания.

Курсът се провежда в Докторантското училище на МУ-Варна и продължава до 9 юни 2016 г.


Коментари