Публикация

Дневен център срещу детската наркомания


В София ще бъде създаден дневен център за подрастващи и деца, употребяващи наркотици.

Освен консултации за децата и техните родителите в него ще се провеждат и занимания - спорт, изкуство и други креативни дейности.

Предвижда се разкриването на телефонна линия, на която специалисти ще дават съвети в помощ на зависимите и техните семейства.

Ще бъдат обучени и 950 лични лекари, медицински сестри, социални работници, педагогически съветници и др., които ще наблюдават учениците за рисково поведение, за да могат да им окажат психологическа подкрепа.

Почти 35% от учениците от 7 до 12 клас веднъж в живота си са вземали наркотици, съобщи д-р Цвета Райчева, директор на Националния център по наркомании.

Проектът се реализира от Националния център по наркомании със съдействието на Столичната община, Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на Осло, Норвегия, Регионалния офис за Югоизточна Европа на Службата по наркотиците и престъпността към ООН и и е на стойност 486 хил. евро

Коментари