Публикация

МЗ: Нужните лекарства за таласемия се осигуряват


Министерството на здравеопазването съобщи, че осигурява нужните медикаменти за лечение на таласемия майор.  

На всички пациенти е гарантирана базисна хелираща терапия, а за отговарящите на определени медицински критерии е предоставено лечение с перорален хелатор. С този медикамент се лекуват  41 души, от които 28 деца.

За 2009 г. с цел качествено лечение на болните е извършено допълнително договаряне на перорален хелатор.
На всички пациенти лекарството се осигурява редовно и в необходимите количества, уточнява ведомството.

През 2010 г. освен посочените две лекарства болните ще получат и нов перорален хелатор. 

През следващата година Министерството на здравеопазването ще изразходва 172 милиона лв. за осигуряване на скъпоструващи лекарства, като увеличението в сравнение с тази година е 72 милиона лв.  

С тях ще се осигурят 120 вида медикамента за 14 групи заболявания. Включени са всички лекарства, които ведомството е покривало досега, както и 14 нови. 

Коментари