Публикация

НРД ще бъде подписан до 23 декември


До 23 декември ще бъде подписан Национален рамков договор за следващата година.

За това се споразумяха депутатите от парламентарната Комисия по здравеопазване и съсловните организации на лекарите и зъболекарите.

В промените в Закона за здравното осигуряване е записано, че за осъществяване на дейностите, предвидени в закона през следващата година, се прилага НРД за 2010 г., сключен до 23 декември 2009 г. Страни по него са Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз. Новият рамков договор трябва да бъде подписан от не по-малко от 8 представители на касата и 8 представители на съсловните организации.

Документът трябва да бъде обнародван в „Държавен вестник” до 28 декември.

Депутатите решиха още да бъдат увеличени глобите за неплащане на здравната вноска.
Така работодател, който не заплаща вноските, ще се наказва с глоба от 2 до 4 хил. лева за физическите лица. Имуществената санкция за едноличните търговци и юридическите лица ще бъде между 4 и 8 хил. лева.

Самоосигуряващо се лице, което не плаща дължимите вноски повече от три месеца, ще бъде глобявано между 500 и 1 000 лева. За повторно нарушение санкцията е от 1 000 и 3 000 лева.

Предвижда се здравната каса да плаща на лекарите лихви за прекомерно наложени санкции.

В законопроекта е записано още, че НЗОК ще определя как ще заплаща на личните лекари разликата в по-ниската потребителска такса за пенсионерите.

Коментари