Публикация

Форум на професионалистите по здравни грижи


Регионална научно-практична конференция на професионалистите по здравни грижи ще бъде открита днес в киносалона на Военномедицинската академия.

Темата на форума е „Иновации и качество на здравните грижи в съвременното здравеопазване”, като в рамките на тридневната му програма ще бъдат изнесени над 80 доклада и постерни презентации с акценти върху общите и специфични здравни грижи, училищното и детското здравеопазване, както и управлението на здравните грижи.

За участие са поканени над 370 специалисти, представители на ръководството на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в София, всички изпълнителни директори на столичните лечебни заведения, представители на БЧК, Регионалния център по здравеопазване и др.

 

 

" }-->

Коментари