Публикация

Безплатни андрологични прегледи

Кампанията ще се проведе от 13 до 30 юни 2016 г. в 225 кабинет в поликлиниката на болницата от 8,30 до 12,30 часа


Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ" и Отделението поурология-андрология организират безплатни андрологични прегледи с използването на апаратура заKомпютърно Асистиран Спермален Анализатор (CASA) 

Кампанията ще се проведе от 13 до 30 юни 2016 г. в 225 кабинет в поликлиниката на болницата от 8,30 до 12,30 часа.

Желателно е да се носят предварително направени изследвания, спермограми ако има такива. Телефон за предварително записване: 

02/943 24 19

" }-->

Коментари