Публикация

4-ти Национален симпозиум по инфекциозни болести

03 - 05 юни 2016, Цигов чарк, България


От 03 до 05 юни 2016 на Цигов чарк се проведе 4-ия Национален симпозиум по инфекциозни болести, организиран от Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология. Тема на симпозиума:Екзотични инфекциозни и паразитни болести, HIV/AIDS и ко-инфекции”. В научния форум участие взеха над 60 изтъкнати инфекционисти, микробиолози, вирусолози, паразитолози, епидемиолози и биолози от Военномедицинска академия, Национален център по заразни и паразитни болести, Медицински университет-София, Медицински университет-Пловдив, Медицински университет-Варна, Медицински университет-Плевен, Тракийски университет-Стара Загора и лечебни заведения от страната.

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. (инфекционист в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София) изнесе орална презентация на тема „Инфекциите като причина за неясно фебрилно състояние”. Нейния доклад представи част от резултатите от първото за страната проспективно проучване на неясни фебрилни състояния и субфебрилитет при български пациенти.

Д-р Радина Андонова (инфекционист и докторант в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София) представи пред аудиторията на симпозиума клиничен случай на 34-годишен пациент с трихинелоза усложнена с тромбофлебит.

Д-р Ралица Йорданова-Чорбаджийска (инфекционист и докторант в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София) запозна участниците на научния симпозиум с два внесени клинични случая на Falciparum malaria, хоспитализирани в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София.


Коментари