Публикация

Доц. Емил Ковачев: Основен критерий при търсенето на здравна помощ е качеството на предлаганата услуга

Доц. д-р Е. Ковачев е републикански консултант по акушерство и гинекология за Североизточна България, както и председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве


Доц. д-р Емил Ковачев, д.м. е новият управител на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна. Това стана след заявена кандидатура и гласуване в Общински съвет - Варна.

Доц. д-р Е. Ковачев завършва медицина в Медицински университет - Варна. През 2003 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология. През 2004 г. е провел клинична специализация в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия в Университетска болница "Барзилай"/Израел/. От 2007г е магистър по Здравен мениджмънт. През 2011 г. защитава научно-образователна степен "доктор" от ВАК с дисертационен труд. Година по-късно е хабилитиран е за "доцент" към катедрата по АГ в МУ - Варна. От 2013 г. до момента доц. д-р Е. Ковачев е Републикански консултант по Акушерство и гинекология/АГ/ за Североизточна България, както и председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Автор е на над 90 научни публикации и участия в Национални и Международни конгреси.

Според доц. Ковачев основен критерий при търсенето на здравна помощ е качеството на предлаганата услуга. Това може да се постигне, като се акцентира върху следните насоки: подобряване на цялостната организация на дейността; повишаване качеството на предлаганите медицински услуги; подобряване на комфорта и осъвременяване на част от оборудването; активна комуникация и съвместно участие в научни проекти с Медицински университет - Варна; активна работа по проекти и програми на Европейския съюз; социално-отговорна ангажираност на лечебното заведение, насочена към разнообразни групи от обществото; интензивна женска и детска консултация; оформяне на самостоятелна операционна зала за ендоскопски операции; лечението на рискови бременности и денонощен спешен кабинет; съвременна ултразвукова, лабораторна и генетична диагностика; диагностика и лечение на хормонални заболявания; по-голям дял на лапароскопските и хистероскопски /безкръвни/ гинекологични операции; рутинно прилагане на епидуралната аналгезия за обезболяване при нормално раждане; профилактика, диагностика и лечение на гинекологични и онкологични заболявания.
Здравното заведение стартира успешно 2016 година. От началото на 2016-та до 31.05.2016 г. са родени 881 бебета, което е със сто повече от същия период на предходната година. 
От тях момиченцата са 445, а момченцата 436. Многоплодните бременности са родили 2 тройки и 16 двойки близнаци, което е своеобразен бум по този показател. 124 са недоносените бебета, като най-малкото отгледано недоносено е момченце от Търговище, родено само 530 грама. Най-младата майка е на 14 години, а най-зрялата на 48 години." }-->

Коментари