Публикация

Туберкулозата е лечима при ранното ѝ откриване

Туберкулозата е лечима при ранното ѝ откриване

Трябва да спрем лутането на болните, да увеличим бдителността към това многолико заболяване, засягащо хората от всяка възраст; от кожата до мозъка на костите, казва доц. Донка Стефанова


Доц. Донка Стефанова е началник на клиниката по туберкулоза в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести "Света София " -София. 

Всичко  за клиничните, образни и лабораторни възможности за ранно откриване на туберкулозата, може да откриете тук


" }-->

Коментари