Публикация

Обновени са регистрите на чакащите трансплантация


„Частица от теб може да бъде за някого целият свят” е мотото на безвъзмездната Национална кампания в подкрепа на донорството. Негов автор е Виктория Митова от Пловдив, съобщава Министерството на здравеопазването.

Мотото и логото на кампанията са избрани след конкурс.
Автор на логото е новинарският екип на телевизия Про.бг. В основата му е пясъчният часовник, символизиращ малкото време, с което хората и институциите разполагат, за да помогнат на нуждаещите се от трансплантация. Екипът на телевизията безвъзмездно е изработил и видеоклип за популяризиране на инициативата.

От 2 ноември до 13 декември са извършени 7 трансплантации. Три от интервенциите са били със спешен статут в регистрите.

В последния месец новото ръководство на агенцията е обновило служебните регистри на чакащите за присаждане на орган. От близо 1000 души в списъците са 160 пациенти са вече починали, а 23 - с неточни лични данни. Информацията за някои от чакащите не е била обновявана повече от 15 години.

Агенцията ще започне повторна диагностика на здравословното състояние на всички в списъка, тъй като за част от пациентите е установено, че евентуална трансплантация би застрашила живота им. Създаден е механизъм за връзка с ЕСГРАОН за всекидневна проверка на данните.

В Изпълнителната агенция по трансплантация вече е разработен и софтуер за проследяване на пациенти в състояние на кома. Предстои да бъде внедрена и електронна програма за контрол и управление на цялостната дейност на агенцията.

Има и нов устройствен правилник на ведомството. Анализът на състава на агенцията е установил, че 80% от работещите не притежават нужното висше образование и професионален опит за заеманите длъжности.

ИАТ ще възстанови националната мрежа от координатори по трансплантации. По двама представители на всяка болница – център по трансплантации, ще бъдат обучени от най-добрите специалисти. Вече са определени четирима експерти, които ще се обучават в САЩ в най-големия трансплантационен и донорски център в света.

Агенцията ще разработи механизъм за регулярен контрол на болниците, в които се извършват трансплантации.

През следващата година ИАТ ще се включи като колаборационен партньор в Европейския проект за надзор на странични реакции и усложнения – СОХО. През 2010 г. ведомството ще кандидатства за финансиране и включване в европейски проекти като пряк бенефициент.

Коментари