Публикация

Ролята на биомаркерите в кардиологията - клинични случаи

Презентация на д-р Божидар Кръстев, Клиника по кардиология, УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ


Презентацията е представена на Симпозиум "Клинична лаборатория в спешната медицина"

" }-->

Коментари