Ролята на биомаркерите в кардиологията - клинични случаи
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Организация
Ролята на биомаркерите в кардиологията - клинични случаи

Ролята на биомаркерите в кардиологията - клинични случаи

Презентация на д-р Божидар Кръстев, Клиника по кардиология, УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Презентацията е представена на Симпозиум "Клинична лаборатория в спешната медицина"

Мнения