Публикация

Роля на биомаркерите при спешни кардиологични състояния

Роля на биомаркерите при спешни кардиологични състояния

Презентацията е представена на Симпозиум "Клинична лаборатория в спешната медицина"

Коментари