Роля на биомаркерите при спешни кардиологични състояния
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Организация
Роля на биомаркерите при спешни кардиологични състояния

Роля на биомаркерите при спешни кардиологични състояния

Презентация на проф. Асен Гудев, дм, УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, МУ - София, FESC, FACC

Презентацията е представена на Симпозиум "Клинична лаборатория в спешната медицина"

Мнения