Публикация

Роля на биомаркерите при спешни кардиологични състояния

Презентация на проф. Асен Гудев, дм, УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, МУ - София, FESC, FACC


Презентацията е представена на Симпозиум "Клинична лаборатория в спешната медицина"

" }-->

Коментари