Публикация

Нови биомаркери за ранно диагностициране на остро бъбречно увреждане

Презентация на д-р Жана Христова, дм от Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина


.

" }-->

Коментари