Нови биомаркери за ранно диагностициране на остро бъбречно увреждане
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Организация
Нови биомаркери за ранно диагностициране на остро бъбречно увреждане

Нови биомаркери за ранно диагностициране на остро бъбречно увреждане

Презентация на д-р Жана Христова, дм от Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина

.

Мнения