Публикация

Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния

Презентация на доц. Георги Царянски, дм, началник на КАИЛ, УМБАЛ Св. Екатерина - София


Презентацията е представена на Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина

" }-->

Коментари