Публикация

Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния

Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния

Презентацията е представена на Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина

Коментари