Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
Организация
Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния

Оценка на тъканната перфузия при спешни състояния

Презентация на доц. Георги Царянски, дм, началник на КАИЛ, УМБАЛ Св. Екатерина - София

Презентацията е представена на Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина

Мнения