Публикация

Лабораторни показатели при спешни състояния на пациенти, лекувани с антикоагуланти

Презентация на доц. Евелина Пазванска, дм, анестезиолог в ОАИЛ, IV МБАЛ - София


Презентацията е представена на Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина

" }-->

Коментари