Публикация

КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ С ИМИДАЗОЛИНОВИЯ АГОНИСТ MOXONIDINE ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ (РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО MERSY) - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония

В. Минчева Клиника кардиология – НМТБ „Цар Борис ІІІ”


Съвременният подход в лечението на артериалната хипертония, застъпен в основните ръководства на Европейското кардиологично дружество и възприет в клиничната практика, е контрол на АН с постигане на определени таргетни стойности и максимална редукция на дългосрочния сърдечно-съдов риск. Както се посочва и в най-новото ръководство на ESH/ESC от 2013 г., терапевтичния подход при АХ трябва да се основава  на оценката на общия сърдечно-съдов риск, поради високата честота на съпътстващите рискови фактори, които си взаимодействат (1).


" }-->

Прикачени файлове

КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ...

Коментари