Публикация

XI-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се провежда във Варна

Организатори на конференцията са Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и МБАЛ – Варна към ВМА


От 09.06. до 11.06.2016 г. в МБАЛ - Варна към ВМА (Военноморска болница) ще се проведе XI-та Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Организатори на конференцията са Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и МБАЛ - Варна към ВМА.

Сесиите на научната програма ше започнат от 09:00 часа на 10.06.2016 г. в аулата на МБАЛ - Варна. Ще се направят научни съобщения от областта на:
- Физиология на авиационния и морски труд;
- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
- Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръжените сили на Р. България;
- EASA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;
- Медицина на пътуванията;
- Космическа медицина, космически туризъм;
- Авиомедицинска и морска евакуация;
- Хипо- и хипербарна медицина;
- Авиационна психология;
- Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.
- Морски тероризъм
Паралелно с нея на 4-ти етаж в залата на Катедра "Хирургия", също с начало 09:00 часа, ще се провежда и сателитен уоркшоп на тема "Медицина на пътуванията". Лекциите ще са ориентирани към медицински специалисти, занимаващи се с профилактика, диагностика, лечение и мениджмънт на заболявания, свързани с пътувания в различни географски зони и ще се изнасят от водещи специалисти в областта.
От 10:30 часа е предвидена пресконференция за журналисти, на чийто въпроси ще отговарят заместник началника на 
Военномедицинска академия и председател на научния комитет - полковник професор Любомир Алексиев, заместник председателя на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина - професор Христо Бозов, койт0 е и председател на организационния комитет и началника на МБАЛ-Варна към ВМА - полковник доцент Ивайло Въжаров.
От 11:00 часа в аулата на болницата ще се проведе официалното откриване на Конференцията, на което покани за участие са получили Ръководители на обществени и научни учреждения, военнослужещи от ВМС, представители на неправителствени организации.

Коментари