Публикация

Уникална процедура е приложена в „Св. Екатерина”


В Университетската болница „Света Екатерина” за първи път са извършени електрофизиологични процедури на двама пациенти с неясни синкопални проблеми. 

Електрофизиологичното изследване е инвазивна процедура за изследване на проводната система на сърцето при случаи с неуточнени синкопи и тахикардии. Той е съвременен метод за диагностика и лечение на ритъмни проводни нарушения.
Изисква високоспециализирано оборудване и добре подготвен екип.

Процедурата е надеждна и единствена при уточняване и лечение на специфични ритъмно-проводни нарушения на сърцето.

 

Коментари