Публикация

Карциномна болка-мултимодален подход (ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1-ва част)

Карциномна болка-мултимодален подход (ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1-ва част)
Карциномна болка-мултимодален подход:
Интердисциплинарен подход
Каузална терапия
Сиптоматична терапия
Създаване на протоколи
Събразяване с препоръките на различните специалности
В съответствие с желанията на пациента
(Първа част на презентацията ще намерите в прикачения файл)

Коментари