Публикация

Карциномна болка-мултимодален подход (ПРЕЗЕНТАЦИЯ 3-та част)

Презентацията е изнесена на VIII-ма Национална конференция за изследване и лечение на болката, която се проведе 9-12 юни в гр. Хисар.


Невролитичен блок на pl.celiacus-техника

ØПоложение по гръб, с възглавница в лумбалната област
ØМаркиране мястото на пункция, локална анестезия на коремната стена: Lidocain 2%
Ø Трансхепатално/трансгастрично въвеждане на 15см 22G  канюла до Truncus coeliacus

 В идеалния случай върхът на иглата достига директно разклонението на а. Lienalis и  а. Gastrica sinistra

ØПулсациите на аортата се предават на канюлата
ØПриложение на водно-разтворим контраст

Инжектиране на 10 ml Ethanol 95% в комбинация с 10 ml Bupivacain 0,25% (предотвратява изгарящата болка)

(Повече в прикачения файл)

Прикачени файлове

доклад 3-та.pptx

Коментари