Публикация

Семинологична лаборатория изследва качествата на семенната течност при мъжете

В Болница „Тракия" Парк вече работи модерна семинологична лаборатория, в която всеки мъж може да провери състоянието на сперматозоидите в семенната си течност. Най-често от подобни изследвания се нуждаят мъже от семейни двойки, които имат проблеми със зачеването на дете.


Изследването е важно и за мъже, които са изложени на рискови фактори в работната си среда - например при работа с токсични вещества, при заварчици с аргон, при работа в среда с повишено рентгеново лъчение и други подобни ситуации. При констатиране на някакви отклонения от нормата в семенната течност на мъжете могат да се вземат навременни профилактични мерки, които да нормализират стойносттите и да предотвратят развитието на по-сериозни заболявания.
В семинологичната лаборатория на Болница „Тракия" Парк се извършват скринингови спермограми при мъже, претърпели инфекция на половите пътища, хирургична намеса или които просто искат да проверят състоянието на репродуктивните си клетки и семенната си течност. Изследва се оплодителната способност на сперматозоидите - тяхната концентрация, подвижност, морфология, както и характеристиките на семенната плазма.
Пробите със семенна течност се вземат единствено на място в лабораторията на Болница „Тракия" Парк. Тя разполага с оборудвана стая за пробоотделяне, със собствен санитарен възел, за да може пациентът да се чувства максимално комфортно.
В България броят на мъжете с репродуктивни проблеми е доста висок, казва завеждащият семинологичната лаборатория на Болница „Тракия" Бончо Григоров, доктор по биоорганична химия. „Прави впечатление, че при изследване на англичани или на българи, живели дълго време в чужбина, показанията на спермограмите са сравнително добри, докато при мъже, живели изцяло в България резултатите от спермограмите за значително влошени", посочва Бончо Григоров. Според него една от основните причини за това са множеството мутагенни фактори на средата, в която живеем и работим. На първо място това е замърсеният въздух, електромагнитните лъчения от всякакъв тип, злоупотребата с алкохол, тютюн, марихуана и наркотици, биологични фактори като вирусни и бактериални инфекции, химическите добавки в храната като емулгатори, оцветители, стабилизатори, консерванти и др., психическа преумора и стрес, както и липсата на достатъчна двигателна активност.
„Човешкият организъм е относително устойчив на тези влияния и прилага различни стратегии за преодоляване на стреса или адаптиране към променящата се среда, но когато те се съчетаят и се предозират, неизбежно дават отражение и върху някои от нормално протичащите физиологични процеси, в това число и на репродуктивната му способност.", казва биологът.
Спермограмите, извършвани в семинологичната лаборатория на Болница „Тракия" са разделени в 2 основни пакета - обикновена и разширена спермограма. По микроскопски път се изследват параметрите на сперматозоидите - подвижност, брой и морфология, освен това се определят и някои макроскопски показатели на семенната течност като втечняемост, вискозитет, мирис, цвят и др. „Всяко едно отклонение от референтните стойности на изследвания материал говори за наличие на нарушения в оплодителната способност на сперматозоидите и или за дисфункция на някоя от жлезите - проста, булбо-уретрална жлеза семенни мехурчета и други.", казва Бончо Григоров.
Спермограмите са съобразени с протокола на Световната здравна организация от 2010 година. Параметрите, заложени в нея като референтни стойности, са в съответствие с този протокол.

Коментари