Публикация

Хората с нелeчими заболявания няма да бъдат преосвидетелствани


Хората със заболявания, за които на този етап медицината не може да направи повече, няма да бъдат преосвидетелствани. Това предвиждат проектите за нова Наредба за медицинската експертиза и за нов Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки.

Те са разработени от експерти на Министерството на здравеопазването, Националната експертна лекарска комисия, на Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, на регионалните центрове по здравеопазване, както и от представители на организации на хората с увреждания.

Целта е да се съкрати срокът за получаване на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, както и да се увеличи контролът, съобщава МЗ.

Това ще стане чрез пренасочването на част от пациентите към новите органи на медицинската експертиза – детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК). Те ще се разкрият към многопрофилните болници в областните градове и София.

При освидетелстването на децата до 16 години ще се определят видът и степента на увреждане. Същите правила ще важат и за възрастните хора, придобили пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. На хората в трудоспособна възраст ще бъде определяна степен на трайно намалена работоспособност.

В състава на общите лекарски консултативни комисии ще могат да се включват невролози и неврохирурзи, както и специалисти по очни и детски болести, когато липсват възможности за изграждане на съответните специализирани комисии.

ТЕЛК-овете с натоварен график ще могат да увеличават щата си, когато броят на хората за освидетелстване се повиши, но не е достатъчен за създаване на нова комисия.

Лекарите от ДЕЛК, ТЕЛК, както и от териториалните поделения на НОИ ще минават през задължителни курсове за квалификация  в НЕЛК всяка година.
                 

Коментари