Публикация

ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТЕНЗИВНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония

Гановска А*, Ковачев С*, Рамшев К**, З. Рамшева*** *Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА, МБАЛ - София **Клиника по кардиология и интензивна терапия, ВМА, МБАЛ - София ***Централна Клинична Лаборатория – ВМА, МБАЛ - София


Абстракт

Хипертоничните заболявания са най-често срещаните усложнения на бременността. Те представляват сериозен здравен проблем, както за майката така и за плода. Отдиференцирането на хроничните хипертонични усложнения от предизвиканите от бременността хипертонии е в основата на правилната диагноза и избора на подходящо лечение. Съществуват много антихипертензивни медикаменти за лечение на артериална хипертония, но малка част от тях са безопасни за интраутеринно развиващият се плод. В зависимост от стойностите на артериалното налягане терапевтичните схеми са различни. Целта на медикаментозната терапия е да профилактира и лекува тежка артериална хипертония, да осигури максимална продължителност на бременността с минимален риск за майката и плода.

Целта на този обзор е да представи честотата на хроничната и гестационна артериална хипертония, както и съвременните насоки по отношение на медикаментозната им терапия

Прикачени файлове

ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТЕНЗИВНИ СЪСТОЯНИЯ...

Коментари