Публикация

МУ Пловдив бе съорганизатор на ІV-ти Национален симпозиум по екзотични инфекциозни и паразитни болести, HIV/AIDS и ко-инфекции

На 3-5 юни 2016г. се проведе ІV-ти Национален симпозиум по екзотични инфекциозни и паразитни болести, HIV/AIDS и ко-инфекции.


Южно-българското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (ЮБДИБЕП) отбеляза 10-годишен юбилей от основаването си с организирания пореден ІV-ти Национален научен симпозиум в рехабилитационната база на Медицински университет – Пловдив в курортната местност Цигов чарк. 

Медицински Университет - Пловдив е съорганизатор на всички проведени Национални симпозиуми по Екзотични инфекциозни и паразитни болести, СПИН и ко-инфекци и активно подкрепя инициативите на Научното дружество. 


Тази година ІV-ят Национален научен симпозиум „Екзотични инфекциозни и паразитни болести, СПИН и ко-инфекции“ се проведе от 03 до 05 юни 2016 г. Над 60 учени от медицинските университети в страната, ВМА, Националния център по заразни и паразитни болести и лекари от МБАЛ: Сливен, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Перник, Благоевград, Перник и РЗИ – инфекционисти, микробиолози, епидемиолози, паразитолози, вирусолози, биолози и други специалисти присъстваха на интер-дисциплинарния научен форум. Приятна изненада бе чуждестранното участие с фирмена презентация от страна на д-р Елз Холандерс, мд - медицински директор на GSK, която представи интересен доклад, посветен на антиретровирусната терапия, присъединявайки се към идейната линия на симпозиума. 

Тематично симпозиумът е уникален за медицинската ни общественост. Миграционните процеси направиха актуални за региона нетипични за нашите географски ширини заразни болести. В този контекст, интердисциплинарният характер на научния форум се открояваше с представените проблеми от клиничната инфектология. Нарастващият интерес по актуалната понастоящем тематика привлича водещи наши специалисти от академичната общност. В четири научни заседания бяха изнесени 35 научни доклади и съобщения. Пет от деветте спонсориращи наши и чуждестранни фармацевтични фирми представиха в сателитни симпозиуми нови препарати и терапевтични подходи в съвременната инфектология.

Представените доклади третираха клинико-диагностични и профилактични аспекти на ООИ - особено опасни инфекции (бруцелоза, туларемия, жълта треска, денга и др. флави-вирусни инфекции), Ку-треска, новопоявилата се треска Зика, норо-вирусни инфекции, коремен тиф, хепатит С и Е, тропическа малария, кожна лайшманиоза, криптоспоридиоза, синдром на кожна мигрираща ларва, ехинококоза, трихинелоза. Натрупаните практически клинико-терапевтични наблюдения в отделенията по ХИВ/СПИН и съпровождащи синдрома ко-инфекции бяха споделени в серия презентации с привличащи вниманието данни с особено висока научна стойност. 

Председателят на дружеството и ръководител на КИБПТМ - проф. д-р Мариана Стойчева, дмн, в своя откриващ доклад поздрави водещите специалисти – гости на събитието, както и фармацевтичните фирми - спонсори на симпозиума, и обстойно представи 10-годишната активност на ЮБДИБЕП за организирането на регулярни научни форуми в областта на клиничната инфектология: Национален симпозиум по Вирусен хепатит А (2007); Национални конференции - „Инфекции на ЦНС“ (2010), „Ваксино-предотвратими инфекциозни болести“ (2011); Националните симпозиуми Екзотични инфекциозни и паразитни болести, СПИН и ко-инфекции – ежегодно от 2013 г. Научните доклади от проведените форуми са издадени самостоятелно и в електронен вид. 

Симпозиумът бе закрит с общо становище за необходимостта от разширяване общите познания на медицинската общественост по разпространяващите се ново-възникнали и екзотични инфекциозни и паразитни заболявания. В условията на глобализиращия се свят, паралелно с настъпващите климатични промени, масови миграционни процеси и опасността от застрашителни природни бедствия ежегодното провеждане на подобна научна среща остава приоритетна планова задача на ЮБДИБЕП и за следващите години! 

Информация на Доц. д-р Димитър Вучев, дм (секция Паразитология, катедра Инфекциозни болести и паразитология, МФ, МУ-Пловдив)Коментари