Публикация

Във високотехнологичния медицински комплекс в Панагюрище болният може да получи всичко (ВИДЕО)

С откриването на "Уни Хоспитал"не само се решават проблемите на малките населени места в здравеопазването, но се разкриват нови работни места, възможности за обучение, задържат се младите лекари и се дава шанс за медицински туризъм в България


 „Всичко за здравето под един покрив“ е девизът на "Уни Хоспитал" - медицински комплекс на световно равнище, който отвори врати за пациенти в гр. Панагюрище. Тук пациентът ще може да получи комплексна грижа - от профилактиката и диагностиката до лечението, рехабилитацията и дългосрочните грижи. Болницата разполага с  разполага с 310 легла, 19 стационарни и 8 диагностични клиники и отделения. Над 700 души е медицинският и техническият персонал.

 В модерния център за комплексно онкологично обслужване

са внедрени двата най-добри за България и за Югоизточна Европа мултимодални линейни ускорителя, с които могат да се извършват радиохирургични манипулации. Високите технологии позволяват да се съчетаят образни диагностични методи – компютърен томограф, магнитен резонанс, ПЕТ-СТ, ултразвукови и други, с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи, както и да се осъществяват телекомуникационни връзки с водещи центрове във всички специалности.


" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Медицински комплекс видео Уни Хоспитал онкологична болница болница в Панагюрище Онкологично лечение Проф.Лъчезар Цоцорков

Коментари