Неясно фебрилно състояние: клинични и лабораторни характеристики
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Неясно фебрилно състояние: клинични и лабораторни характеристики

Неясно фебрилно състояние: клинични и лабораторни характеристики

сп. Варненски медицински форум, 2016, бр. 2, стр. 88-95

Баймакова М. Неясно фебрилно състояние: клинични и лабораторни характеристики. – Варненски медицински форум, 2016, № 2, 88-95.

Научната публикация е в прикачения файл!

д-р Магдалена Баймакова, д.м.
Специалист по "Инфекциозни болести"

Прикачени файлове

31_Baymakova.pdf
Реклама

Мнения