Публикация

Неясно фебрилно състояние: клинични и лабораторни характеристики

сп. Варненски медицински форум, 2016, бр. 2, стр. 38-45


Баймакова М. Неясно фебрилно състояние: клинични и лабораторни характеристики. Варненски медицински форум, 2016, № 2, 38-45.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.
Специалист "Инфекциозни болести"
15 юни 2016

Прикачени файлове

pdf
Fever of Unknown Origin - Clinical...

Коментари