Публикация

Нова система за антиплагиаризъм въведе МУ-Варна

Всички изследователи от Медицински университет-Варна могат да регистрират собствен акаунт в нововъведената програма за антиплагиаризъм iТhenticate. Желаещите трябва да подадат заявка до Университетското издателство на e-mail: press@mu-varna.bg


Всички изследователи от Медицински университет-Варна могат да регистрират собствен акаунт в нововъведената програма за антиплагиаризъм iТhenticate. Желаещите трябва да подадат заявка до Университетското издателство на e-mail: press@mu-varna.bg.

По този начин те ще могат да проверят процента на плагиатство преди подаване на ръкопис за публикуване и предварително да извършат необходимите корекции, с оглед спазване на етичните принципи при публикуване.

Въведената от Университетското издателство система за антиплагиаризъм е една допълнителна гаранция за спазването на етичните принципи при публикуване на научни изследвания. Чрез системата се извършва проверка за плагиатство на всеки новопостъпил ръкопис. Използва се софтуерът iТhenticate, избран от над 80% от научните списания с импакт фактор. Лесният за употреба интерфейс дава възможност за получаване на нужните резултати в рамките на минути. iThenticate помага на  редактори, автори и рецензенти да предотвратят нарушения чрез сравняване на сходството на ръкописите. Проверката се осъществява в база данни от над 56 милиарда уеб страници, включително 44 милиона произведения от 590 научни издателства, включени в CrossRef. 

" }-->

Коментари