Публикация

Преподаватели от МУ-Варна преминаха курс на тема “Качествени методи на изследване”

Приключи курс на тема "Качествени методи на изследване"


В периода от 31 май до 10 юни 2016 г. проф. Сюзън Рифкин, преподавател във Факултета по обществено здраве в Колорадо, САЩ и Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, проведе курс на тема "Качествени методи на изследване". Курсът бе насочен към потребностите на изследователи, докторанти и студенти и в него се включиха дванадесет участници от различни структури на МУ-Варна и Карин дом-Варна.

Осем-дневните занимания включваха теория и практика на качествени изследвания в сферата на здравеопазването и социалните дейности. Сред основните теми бяха определяне на етапи и подбор на извадката при провеждане на качествени изследвания, провеждане на групови интервюта и фокус-групи, принципи на Participatory Research и Action Research. Особено ценни за участниците бяха лекциите за обработка и анализ на данните, както и някои етични аспекти на качествените проучвания.

Предизвикателство и истински практически опит за участниците беше възможността за реализиране на собствени качествени изследвания. Всеки от тях проведе две интервюта на английски език със студент и преподавател в англоезичната програма на обучение по медицина. Участниците кодираха и приложиха принципа на матрицата към собствените си данни, след което представиха резултатите от качествените проучвания под формата на постери и презентации. В края на курса участниците получиха сертификат за участие.

Проф. Сюзан Рифкин не посещава за първи път Медицински университет – Варна. През април 2015 г. тя изнесе лекции за общностното участие в здравни проекти и програми. Тя е световно признат изследовател и практик при провеждане на качествени изследвания и включването на общностите в разрешаване на собствените им здравни проблеми. Дългогодишен консултант на Световната здравна организация и Европейската комисия. Практическият и опит включва мисии в САЩ, Китай, Иран, Индия, Непал, ЮАР, Замбия, Гана и много други страни по всички краища на планетата. Преподавател в Хайделберг и Обединеното кралство, автор на множество публикации и книги за проучвания с общностно участие и за качествени методи на научни изследвания в сферата на здравеопазването.

Събитието е част от програмата, посветена на 15-та годишнина на Факултета по обществено здравеопазване. Категорично е намерението на организаторите провеждането на лекции, кратки курсове и летни училища в различни области на общественото здравеопазване да се превърне в традиция. 


Коментари