Публикация

Онкологичната болка влошава качеството на живот на пациентите

Овладяване на болката води до подобряване както на качеството на живот на болният, така и на крайните резултати от прилагането на химиотерапията.


Болката  обикновено е знак, че нещо не е наред. Тя е индикатор за заболяване или нараняване на тялото. Когато някоя част от тялото е увредена, нервната  система изпраща съобщение по нервите към мозъка. След като мозъкът получи тези съобщения, се получава усещане за болка. Това е механизмът на предаване на болковите импулси, включително тези, причинени от онкологично заболяване.

Болката влияе на хората физически и емоционално. Тя е много индивидуално преживяване и се възприема различно от всеки човек. Това, което е много болезнено и тревожно за един човек, на друг може да повлияе не чак толкова силно.

Остра и хронична болка

Болката при рак може да е остра или хронична. Острата болка обикновено се дължи на уврежданията, причинени от наранявания и не продължава дълго. Болката преминава, когато раната зарасне. Обикновените болкоуспокояващи могат да я контролират.

Хроничната болка е свързана с увреждания на нервите. Това може да се случи, ако туморът притиска нерв или продуцира токсини, които увреждат нерва. Болката продължава дълго след като нараняването или въздействието е преминало и се характеризира като средна до тежка.

Болката изключително силно влошава качеството на живот на онкологично болните пациенти. Може да направи трудни дори ежедневни дейности като къпане, пазаруване, готвене, хранене.

Типове болка при онкологичните заболява:

·         Невропатична болка - причинява се от натиск върху нерв или гръбначния стълб или от увреждане на нерв. Хората често описват невропатичната болка като парене или като че нещо пълзи под кожата. Тази болка се контролира и лекува по-трудно от другите типове.

·         Болки в костите - ракът може да засегне костната тъкан и да причини болка. Тази болка се описва като тъпа или пулсираща.

·         Болки в меките тъкани (висцерална болка) - тази болка е от мускулите или вътрешните органи. Болката в гърба, например, може да е причинена от увреждане на бъбреците.  Тази болка не винаги може да се опише, но обикновено се описва като остра или пулсираща.

·         Фантомна болка – това е болка в част от тялото, която е отстранена след хирургическа интервенция. Фантомната болка е истинска. Някои хора я описват като непоносима. Причината за тази болка е все още неясна. Една от теориите е, че мозъкът не е възприел все още, че част от тялото е отстранена. Друга възможна причина е лош контрол на болката по време на хирургическата интервенция.

·         Отразена болка - понякога болка в някой от органите на тялото може да бъде усетена в друга част на тялото. Тази болка се нарича отразена. Увеличеният черен дроб, например може да причини болка в дясното рамо, тъй като притиска нерви, които завършват в рамото.

Лечението на болката е комплексно. То може да бъде:

А. Медикаментозно лечение:

а/ перорално

b/ ректално

c/ сублингвално

d/ спинално

e/ интравенозно

f/ трансдермално

B. Хирургично.

C. Лъчетерапевтично – Използва се най-вече при костни метастази.

D. Физикално – акупунктура, упражнения, имобилизация за определено време, масаж и хипотерапия/лекуване чрез коне/.

E. Психологично повлияване:

- хипотерапия, музика, изкуства /за намаляване на напрежението/

- сеанси при психолог с цел намаляване риска от депресия.

Медикаментозното лечение, хирургичното и лъчетерапевтичното се заплащат от здравната касата. При използването на физикална и психологична терапия обаче пациентите си заплащат процедурите, защото те не се покриват от НЗОК. Те се осъществяват в различни центрове за грижа за онкопациентите.

Болката влияе на хората физически и емоционално, което води до влошаване на качеството на живот, нежелание или невъзможност за провеждане на специфична терапия и появата на депресивни състояния. Ето защо овладяване на болката води до подобряване както на качеството на живот на болният, така и на крайните резултати от прилагането на специфична терапия /химиотерапия/.

Коментари