Публикация

Платформа „Научни конференции“ – нова онлайн система на МУ-Варна

Тестов период


В тестов период е новоразработената от отдел "Издателска дейност" на Медицински университет – Варна платформа „Научни конференции". Системата цели интегриране на всички дейности за управление на конференции, като по този начин университетът ще изгради единен регистър на организираните научни събития. Чрез нея автоматично се разпращат съобщения за предстоящата конференция, създава се програма на конференцията, регистрират се участниците и гостите, подават се и се рецензират резюмета и доклади, следят се сроковете. Системата позволява въвеждане на сателитни събития, както и възможност участниците и гостите да заявяват настаняването си директно чрез сайта. Осигурява се и онлайн публикуване на сборници с резюмета и доклади.

В тестовия период системата е достъпна само на английски език. Предстои да бъде разработена и българска версия.


Системата е на уебадрес:
http://press.mu-varna.bg/ocs/


Коментари