Публикация

Меморандум между лекари и физиотерапевти ги прави равностойни партньори в ЕС

На 21.01.2016 година в Брюксел, президентът на Постоянния комитет на европейските лекари и президентът на Европейския клон на Световната конфедерация за физикална терапия , подписват меморандум, който гарантира равнопоставеност и обща работа на двете професии, за по-добро здравеопазване в Европа.В Брюксел подписаха меморандум, гарантиращ равнопоставеност и обща работа на двете професии, за по-добро здравеопазване в Европа. 


Меморандум, който гарантира равнопоставеност и обща работа на лекари и физиотерапевти, беше подписан на 21.01.2016 г. в Брюксел. Идеята цели осигуряване на по-добро здравеопазване за гражданите на ЕС. Зад нея се обединиха президентът на Постоянния комитет на европейските лекари д-р Жак Дю Халер и президентът на Европейския клон на Световната конфедерация за физикална терапия г-жа Сара Базин. 

*Постоянният комитет на европейските лекари е организацията, която представлява националните лекарски организации в Европа. В нея членува и Български лекарски съюз. Можете да последвате този линк, за да проверите това: http://www.cpme.eu/member/members/.

**Световната конфедерация за физикална терапия е организация, в която членува Асоциацията на физиотерапевтите в България. Може да проверите това тук:  http://www.wcpt.org/node/27120

Асоциацията на физиотерапевтите в България е организацията, която представлява кинезитерапевти и рехабилитатори, които в Европа се разпознават като физиотерапевти. Като рехабилитатор, винаги съм се надявал, че професията физиотерапевт ще обедини практикуващите в България и ще им даде възможност да практикуват на световно ниво. 

Моята професия е част от професията физиотерапевт в Европейския съюз и този меморандум ми дава надежди, че ще видя написаното в него приложено и в България. Това означава професията ми да получи единство, автономност и право на предоставяне на качествена физиотерапия на българските пациенти на световно ниво.

На нивото, което практикуваме в момента, се опасявам, че професионалистите, познати в България като кинезитерапевти и рехабилитатори, а в Европа като физиотерапевти, не могат да предложат качествена, водена от научни доказателства физиотерапия. 

На мнение съм, че търсенето се определя от предлагането. Затова предлагам на българските пациенти и лекари този меморандум, подписан от споменатите президенти на организациите, представящи лекари и физиотерапевти на Европейско ниво: : http://doc.cpme.eu:591/adopted/2015/CPME_AD_EC_10122015_120_Memorandum.of.Understanding.ER.WCPT.Physiotherapy.pdf

Това, което виждате драги пациенти, е грижата, която трябва да получите! Аз силно вярвам в това и вярвам, че с колегите ми лекари трябва да работим заедно в екип КАТО РАВНИ, както се работи в Европа. Всичко за благото на пациентите!

Очаквайте скоро и превод на български на документа…


Коментари