Публикация

Рискови фактори за съдовата деменция

Презентация на д-р Нели Петрова, дм - УМБАЛ-Русе


Проявите на деменция ще станат епидемия през следващите десетилетия. През 2015 г. засегнатите са 47 млн. души, от които 10,5 млн. са в Европа.

Прогнозите са на всеки 20 г. да има удвояване на заболелите - през 2050 г- се очаква те да стигнат 130 млн. души, от които 68% - в страните с ниско и средно развиваща се икономика, към които спада и България.

След 30-ата година започва естествено влошаване на когнитивните умения и паметта, а след 60-ата година проявите на деменция стават част от нормалното остаряване. Предизвикателство за специалистите е да открият кога става дума за болестно състояние. Ефективно лечение няма, затова най-важни са скринингът и лечението.

Коментари