Публикация

Диабетна полиневропатия - патогенетичен подход (ВИДЕО)

Презентация на д-р Иван Лисичков д.м.


Презентация на д-р Иван Лисичков д.м., гр. Русе на тема "Диабетна полиневропатия - патогенетичен подход"

Коментари