Публикация

Обучение за ехография в спешната медицина се проведе в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна

Водещ лектор бе квалифицираният европейски инструктор по спешна ехография д-р Грегор Прозен от словенския медицински колеж към Университет МариборУниверситетската болница „Св. Марина" във Варна бе домакин на обучение по ехография в спешната помощ, което събра лекари, работещи в спешни отделения, и студенти по медицина. Водещ лектор бе квалифицираният европейски инструктор по спешна ехография д-р Грегор Прозен от словенския медицински колеж към Университет Марибор, инструктор по ехография при спешна реанимация към WINFOCUS (начално и експертно ниво), инструктор по спешна реанимация при травма към Американски хирургичен колеж, спешна реанимация с ресусцитация към Европейски съвет по ресусцитация, педиатрична реанимация при педиатрични пациенти. Обучението се проведе под патронажа на Медицински университет - Варна, УМБАЛ „Св. Марина", КЛАИТ, НАРСМП и БДСМ, а негов организатор бе фирма Илан Медицинска Апаратура.

По време на уъркшопа бяха обсъдени последните световни тенденции в спешната медицина и приложението на ултразвуковата диагностика в съвременната спешна медицина. Бяха проведени и практически занятия и демонстрации с пациенти, при които се акцентира на лекарските действия  за бърза диагностика при различни спешни състояния като травми, ресусцитация, спешни кардиологични, белодробни, съдови и хирургични състояния, както и за извършване на диагностични и терапевтични процедури под ултразвуков контрол. УЗ е отличен инструмент за редукция на риска чрез увеличаване на диагностичната увереност, скъсяване на  времето до прилагане на дефинитивната терапия, намаляване усложненията при инвазивни процедури, липса на йонизираща радиация. Фокусираното УЗ изследване на болни в критично състояние в спешното отделение или на място (аварии, природни бедствия, военни действия) се извършва и интерпретира от спешните медици и съгласно съвременните международни препоръки е базово умение в спешната медицинска практика.

Основното предимство на ехографията в спешната помощ е, че отговаря в спешен порядък на въпросите:  Успешна ли е интубацията на пациента? Успешно ли е поставен централният венозен път? Има ли кръв в перитонеалната кухина? Има ли аневризма на абдоминалната аорта? Белези на холелитиаза? Има ли данни за обструктивна уропатия? Има ли белези за нормална вътрематочна бременност? Има ли перикарден излив? Има ли дълбока венозна тромбоза на долни крайници? Има ли пневмония? Има ли плеврален излив? 

Първите препоръки в ехографията в спешната медицина са приети от American College of Emergency Physicians (АCEP) и Society for Academic Emergency Medicine (SAEM) ги публикува през 2001 г. През октомври 2008 г. бордът на директорите на ACEP приема осъвременените насоки, където не само се разширяват приложенията, но и се очертават бъдещите насоки, като се въвежда нова класификация на апликациите на ултразвуковата диагностика: при ресусцитация, диагностика, симптом-базирано приложение, мониториране и терапевтични процедури. European Society for Emergency Medicine (EuSEM) ги подкрепя, а през последните години International Federation for Emergency Medicine (IFEM) разработи гайдлайни за приложението на ехографията в спешната медицина.Коментари