Публикация

Започва приемът на документи за специалностите на МУ-Плевен

От 20 юни стартира приемът на кандидатстудентски документи за редовната изпитна сесия за „Медицина“, „Фармация“ и бакалавърските специалности на МУ-Плевен


От 20 до 30 юни 2016 г. кандидат-студентите могат да подават документи за редовната изпитна сесия по три начина – на място в Ректората, онлайн и в бюрата в по-големите градове на страната.  Редовните изпити за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ са на 5 юли по биология и на 12 юли по химия, а тестът по биология за бакалавърските специалности е на 27 юли. За кандидатите за тези 8 здравни специалности висшето училище организира и допълнителен прием на документи – от 20 до 23 юли.

За осемте бакалавърски специалности - „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Социални дейности“ и „Помощник-фармацевт“ - зрелостниците могат да кандидатстват или с матура по биология, или с тест по биология, а също и по двата начина с избор на по-високата получена оценка. За „Медицина“ и „Фармация“ се полагат конкурсни изпити по биология и химия, отново с участие в класирането с по-високата оценка от двете изпитни сесии – предварителна и редовна. Ако кандидатът е удовлетворен от получените оценки на предварителната изпитна сесия, той задължително трябва да подаде документи през м. юни,  за да може да участва в класирането.

През тази година Ръководството доразви решението си да промени формата на конкурсните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ в посока към тестово изпитване, с цел прекратяване на практиката учебният материал да се възпроизвежда механично чрез развиване на теми и подбор на мислещи кандидати. Въпреки задълбочаващата се демографска криза, това доведе до по-висок брой кандидати тази година – общо 690, от които 560 за „Медицина“ и „Фармация“ и 130 за осемте бакалавърски специалности – „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Социални дейности“ и „Помощник-фармацевт“. По-добри са и резултатите от предварителните изпити тази година, което означава, че голяма част от кандидатите ще предпочетат да участват в класирането с тези оценки. За специалностите „Медицина“ и „Фармация“ отличните оценки (над 5.50) по химия са 18%, при 6% от миналата година, а по биология – 11%, при 9% от миналата година.

За поредна година висшето училище предлага непроменен брой места за прием по държавна поръчка на български студенти за новата академична 2016/2017 година.  В същия размер се запазват и таксите  на обучение на новопретите студенти. Таксата за явяване на първи кандидатстудентски изпит е 60 лв., а за всеки следващ по 30 лв.

Университетът ще приеме общо 394 нови студенти, от които 294 в редовна форма на обучение и 100 в задочна. От тях 74 ще бъдат студентите в специалностите, водещи до придобиване на степен „Професионален бакалавър“ към Медицинския колеж – „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Социални дейности“.  Предложените места по държавна поръчка за бакалавърските специалности са общо 130 – за „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Опазване и контрол на общественото здраве“ във факултет  „Обществено здраве“; както и за „Медицинска сестра и акушерка“ във факултет „Здравни грижи“. Местата за бъдещи лекари са 90 по държавна поръчка, като висшето училище признава за конкурсна оценка отличния резултат над 5,50 от олимпиади по биология и химия.

Първият прием на магистър-фармацевти по специалност „Фармация“ в новоразкрития Факултет по фармация е от 30 места по държавна поръчка. Конкурсните изпити са същите като за специалност „Медицина“ - по биология и химия. Оценките на кандидатите, положили  предварителните конкурси по биология и химия за „Медицина“, ще важат и за „Фармация“, в случай че кандидатът реши да участва с тях в класирането.  

Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи ще работи в зала 106 на Ректората, от 20 до 30 юни включително, без неделя, от 8.30 до 17.00 ч. Телефонът за връзка с комисията е 064 884 286.

 

Коментари