Публикация

В България работят 29 039 лекари, сочат данните на НСИ за 2015 г.

Според изследване на НСИ през 2015 г. броят на леглата в болниците се е увеличил с 428.


Най-малко лекари работят в Разград, Добрич и Перник. Това показва изследване на Националния статистически институт за 2015 г. Данните сочат, че в края на миналата година на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната са практикували 29 039 лекари.

Осигуреността с лекари в края на 2015 г. общо за страната е 40.6 на 10 000 души население. В Разград обаче таи цифра е 26.2, в Добрич – 26.7, а в Перник – 26.8. Най-много са лекарите в Плевен -  54.6  на 10 000 души. Над средните са стойностите и в останалите университетски градове. В София-град –са 49.1, в Пловдив - 48.1,във  Варна - 46.9, и в Стара Загора - 44.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.2 на 10 000 души. Най-висок е показателят за областите Плевен - 8.1 на 10 000 души, Добрич - 7.3, Видин - 7.2, Стара Загора и Кюстендил - 7.1. Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград - 4.1 на 10 000 души, Кърджали - 4.4, и Търговище - 4.5.

Медицинските специалисти по здравни грижи, които са работили на основен трудов договор в лечебните заведения, са били 47 349, като 30 972 са медицинските сестри и 3278 - акушерките.

Лекарите по дентална медицина са били 7513, като 6746 от тях са имали сключен договор с НЗОК. Средната осигуреност за страната със стоматолози е 10.5 на 10 000 души.

През 2015 г. в страната са функционирали 348 заведения за болнична помощ с 51 933 легла, като 322 от болниците са разполагали с 49 028 легла. Заведенията за извънболнична помощ са били 1915 с 1044 легла.

В сравнение с 2014 г. броят на лечебните заведения заведенията за болнична помощ остава без промяна, а легловият им фонд нараства с 428 легла, или с 0.8 на сто. В края на 2015 г. центрове за кожно-венерически заболявания са били 7 със 70 легла, комплексните онкологични центрове - 7 с 1250 легла, центровете за психично здраве - 12 с 1585 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2015 г. е била 726.0 на 100 000 души. Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив - 936.5 на 100 000 души, Габрово - 863.7, Смолян - 856.6, и Ловеч - 818.3, а най-ниски - в областите Ямбол - 339.2, и Перник - 380.2.

Коментари